Wat …

… is een ondersteuningsteam?

Het SYM-team is een van de vele ondersteuningsteams in Vlaanderen. Deze werden opgericht in het kader van het M-decreet, dat streeft naar inclusief onderwijs.

Een ondersteuningsteam is een multidisciplinair team dat scholen in het gewoon onderwijs ondersteunt in het bieden van sterk onderwijs aan elk kind. Vanuit de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsnoden van het schoolteam bieden we een begeleiding op leerling-, klas- en/of schoolniveau. Het is ons doel om het schoolteam te versterken in het omgaan met leerlingen met verschillende noden.