Visie

Wat is onze visie?

SYM betekent samen:

… samen op weg…
… samen werken…
… samen denken…
… samen leren en leven…
… samen uitproberen en groeien…
… samen in dialoog…
… samen zoeken naar oplossingen en alternatieven…
… met een positief kritische en oprechte blik.