Missie

Wat is onze missie?

‘Samen op weg naar sterk én gelukkig onderwijs voor iedereen!’

Wij willen samen (=SYM) met verschillende partijen, vanuit verschillende invalshoeken toewerken naar eenzelfde doel. We engageren ons om samen met de school alle leerlingen optimale ontwikkelingskansen te bieden.

Binnen onze werking stellen wij samenwerken, oprechtheid, eerlijkheid en positief kritisch zijn centraal.