Hoe …

… kan je aanmelden?

Wanneer een leerling moeilijkheden ervaart, kunnen ouders en school hem/haar aanmelden bij het CLB. Samen gaan ze op stap binnen een traject. Op het einde van dit traject kan het CLB al dan niet beslissen of de leerling nood heeft aan ondersteuning. Het CLB maakt dan een verslag op waarin de noden van de leerling en de school worden opgelijst.

Als de leerling in het bezit is van zo’n verslag, kan de school die leerling via mail (symteam.co@sgr21.be) aanmelden bij de coördinatoren van het SYM-team.

We werken met verschillende schakelmomenten doorheen het schooljaar waarop de ondersteuningen kunnen opgestart worden.

… gaan we te werk?

Ons team van ondersteuners is onderverdeeld in 4 focusgroepen:
Sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag
Motorisch-zintuiglijke ontwikkeling
Taal- en communicatieve ontwikkeling
Klasmanagement, differentiatie en leren leren

Deze focusgroepen zijn samengesteld op basis van expertise van de teamleden. Dit om optimaal te kunnen inspelen op de noden van de leerlingen en de scholen.

Wanneer de coördinatie de aanvraag ontvangt, wordt bekeken welke ondersteuners de vraag zullen opnemen, op basis van de noden. De toegewezen ondersteuners brengen de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsnoden van de leerkracht en school in kaart. Op basis daarvan biedt het SYM-team flexibele en op maat gemaakte ondersteuning.

Vanuit onze visie leggen wij voornamelijk de nadruk op klas- en schoolgerichte ondersteuning.